Menu

I Sesi Etkinlikleri Archive

I Sesi Etkinlikleri

1.sınıflar için hazırlanmış ı sesi etkinlikleri özgün ve ücretsiz. 9 sayfa dosya içeriği; ı sesi yazma çalışması ı sesi hece çalışması ı sesi kelime çalışması ı sesi cümle çalışması ı sesi görsel dikte ı sesi hece tablosu ı sesi okuma metinleri ı sesi karesel metinler